Együttélés a Kárpát-medencében

flag angol

 

separator 4

 

Ismeretterjesztő honlapunk a történelmi Magyarország utolsó éveire vonatkozóan mutatja be – korabeli statisztikák alapján – a felekezet- és etnikumközi házasságkötésekre, valamint a magyarok és a nemzetiségek kölcsönös nyelvismeretére vonatkozó adatokat.

Sokféleképpen beszélhetünk a nyelvi, illetve vallási csoportok közötti kapcsolatokról. Egyik kedvencünk például az a tanulmány, amely a több nyelven lefolytatott korabeli magánlevelezések példáin mutatja be az interetnikai kapcsolatok emberi oldalát. Mi azonban inkább arra törekedtünk, hogy a számok segítségével adjunk képet – országos kitekintésben és kisebb területi bontásban egyaránt – a Trianon előtti Magyarországon élő nemzetiségek és a felekezetek együttéléséről.

Az említett időszakban publikált statisztikai mutatók közül a házasságkötési és nyelvismereti adatok azok, amelyek alapján a személyközi kapcsolatok szintjén is levonhatunk néhány következtetést ennek az együttélésnek az intenzitásáról. A vegyes házasságok esetében egy egész évtized – konkrétan az 1901–1910 közötti időszak – adatait összesítettük, ugyanis a házasodási kedv hullámzásai miatt egy-két év statisztikái még nem mérvadók. A nyelvismereti számítások során pedig az 1910-es népszámlálás adatait használtuk.

Egyesületünk munkatársai az adatok digitalizálása során mintegy 90 ezer(!) adatot rögzítettek; ezek alapján végeztük el azokat a számításokat, amelyekből kiderül, hogy

  • a nagyobb felekezeteken, illetve nyelvi csoportokon belül a házasulók hány százaléka kötött vegyes házasságot (vőlegények és menyasszonyok szerinti bontásban, s összesítve egyaránt) úgy az egyes vármegyékben és nagyvárosokban, mint országosan;
  • ugyanezen földrajzi egységekben az egyes nemzetiségek hány százaléka beszélt magyarul, és fordítva: a magyarok hány százaléka beszélte az adott nemzetiség nyelvét.

A korabeli statisztikák számunkra lényeges sajátosságait, valamint az adatfeldolgozás során általunk alkalmazott eljárásokat itt foglaltuk össze.

Az említett adatok publikálása mellett a forrásként szolgáló statisztikai kiadványokban megjelent korabeli elemzésekből is közzétettünk egy-egy, a vegyes házasságokra, illetve a kölcsönös nyelvismeretre vonatkozó fejezetet. Ezek a dokumentumok tartalmilag az eredeti szöveganyagokat és táblázatokat tartalmazzák – tipográfiailag újraszerkesztett formában –, s csupán néhány szónál (pl. egyes felekezetek vagy városok esetében) változtattuk meg az eredeti írásmódot, a fölösleges archaizmusok elkerülése érdekében.

Bízunk benne, hogy a honlapunkon közreadott információk hasznára válnak majd mindenkinek, aki gyarapítani, illetve pontosítani szeretné a történelmi Magyarország etnikum- és felekezetközi viszonyaira vonatkozó ismereteit!

Budapest, 2018. május

Octavius Egyesület

 

 

 

Coexistence in the Carpathian Basin

flag magyar 2

   This is an informative website which contains the statistics of mixed marriages between the different language and religion groups, as well as the statistics of mutual language skills of the ethnic groups living in the Hungarian Kingdom at the beginning of the 20th century. These variables should be interpreted as the indicators of everyday coexistence of different social groups, especially in a multicultural country such as the historical Hungary before the Trianon Treaty.

As regards the data on mixed marriages, it includes the first decade of the 20th century (1901–1910), considering the fact that this variable – because of the hectic changes of marital willingness – should not be analysed for a short term. However, the source of data for the language skills is the Hungarian census in 1910.

During our work, we recorded approximately 90,000 data in digital format. Our website shows

  • the percentage of those persons who married someone from a different language/religion group (all together and divided by gender),
  • the percentage of those persons belonging to a given ethnic group who speak Hungarian, and the percentage of Hungarians who speak the language of an aboriginal minority (all together and divided by gender).

All kind of variables are calculated here on national and local level, including 71 counties and 30 cities of the former Hungarian Kingdom.

We hope that this website will be useful for everyone who is interested in the historical demography and sociology of the Eastern and Central European countries.

Budapest, May 2018

Octavius Association

 

 

separator 1

 

Térkép -Vármegyék

varmegyek2